Bo Tui Du Lich Chau Doc Tu A Den Z 1 2

Nên du lịch Châu Đốc vào thời điểm nào?

Châu Đốc ngày xưa vốn là tỉnh lị, nay trở về là thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, nằm bên ngã ba sông thơ mộng, nhìn sang Cồn Tiên…

Read more »